JUANMA GARCÍA ESCOBAR, ILUSTRADOR. ILUSTRATUM STUDIO S.L.
HOME
FOTO CLIENTES
ISTOCK

 

Juanma García Escobar
Il.lustració & Motion graphic
Illustration & Motion graphic
Barcelona (Spain) | 656 30 09 09
Email: info@juanma.es
Skype: juanmagarcia30

PUBLI
EDITORIAL
PACKAGING
ANIMACIO
MASCOTES

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

 

 

 

  Animación realizada con Adobe Animate a partir de ilustración vectorial y editada con After Effects para añadir efectos y mejorar el flujo de movimiento. Juanma García Escobar | Ilustratum Studio. Ilustración publicitaria & motion graphics

 

FC BARCELONA Creació d'avatars, per personalitzar el perfil de l'usuari a la web oficial del club al "REGISTRAR-SE COM CULER"
32
UP
EURESTUDIOS Productora audiovisual. Família de personatges corporatius. Audiovisual production company. Family of corporate characters.
31
UP

DODOT Desenvolupament de personatges ja existents, aplicant un reestyling que els doni de més expressivitat tant a nivell gestual com corporal. Creació de diferents actuacions. Direcció creativa www. columnabranding.com Development of existing characters, applying a reestyling that gives them more expressiveness both gesturally and physically. Creation of different actings. Creative direction www. columnabranding.com

30
UP
HOTELES GLOBALES Reestyling de “Globy”, la mascota infantil de la cadena hotelera. Col·lecció d'actings i icones per identificar les diferents activitats dins dels hotels i la creació d'escenes per a decoració en gran format dels parcs infantils. HOTELES GLOBALES és una companyia hotelera espanyola propietària de 54 establiments a tot el món. Restyling of "Globy", the hotel chain's children's mascot. Collection of actings and icons to identify the different activities within the hotels and creation of scenes for large-format decoration of playgrounds. HOTELES GLOBALES is a Spanish hotel company that owns 54 establishments around the world. + info www.hotelesglobales.com.
29
UP
Aquabona| Presentación de la familia Aquabona. Los protagonistas de la nueva campaña de la marca de agua de Coca-Cola. www.aquapedia.es | Aquabona | Marca de agua de Coca-Cola.Creación de personajes para realizar comunicación a través de las etiquetas de las botellas de 1'5 y 10 Lts. Gráficas para blisters y PLV.
Aquabona | Marca de agua de Coca-Cola.Creación de personajes para realizar comunicación a través de las etiquetas de las botellas de 1'5 y 10 Lts. Gráficas para blisters y PLV.
AQUABONA. Personatges corporatius. Corporate characters.
28
UP
APYME. Associació d'Empresaris Vegas Altas-La Serena. Mascota corporativa.
Vegas Altas-La Serena Entrepreneurs Association. Corporate mascot.
27
UP
www.elcentrobritanico.es. Creació de personatge corporatiu seguint codi gràfic de família de personatges ja existents. Creation of a corporate character following the graphic code of the family of existing characters. Creative direction www.stephaniewurm.com
26
UP


PROCELI Nova mascota de la línia infantil de Proceli. El personatge forma part de la nova imatge corporativa de la marca, duta a terme per Carre Noir Barcelona. New corporate mascot of the Proceli children's line The character is part of the brand's new corporate image, carried out by Carre Noir Barcelona

25
UP


BROKER DENTAL Mascota corporativa para Broker Dental. www.brokerdental.es. Direcció d'art Odisea Barcelona. Corporate mascot for Dental Broker. Art direction Odisea Barcelona.

24
UP
VODAFONE Personatge corporatiu de Vodafone per a comunicació interna. Direcció d'art Arnold Madrid. Corporate character of Vodafone for internal communication. Art direction Arnold Madrid
23
UP
Mascotas corporativas - mascotas - publicitarias - personajes de marca - mascotas de olimpiadas - mascotas de mundiales - mascotas comerciales - mascotas de eventos - mascotas de multinacionales
La mascota es la forma más amable de presentar una marca, asociación o grupo de personas. Para representar una mascota publicitaria habitualmente se utilizan animales, personajes u objetos caricaturizados y animados. Mascota de Juanola.
JUANOLA. Mascota corporativa de línia de producte infantil. Corporate mascot of children's product line
22
UP
Ilustrador de Mascotas corporativas


isalud.com Dr.I mascota corporativa de www.isalud.com. Creació del personatge original que posteriorment va evolucionar a un 3D. Dr.I Corporate mascot,Creation of the original character that later evolved to a 3D. Art direction Morillas.

21
UP
 

Diseño de personajes

20
UP
FINOCAM. Creació de Lolo WINNER & LOSER. Il·lustracions per a calendaris i agendes. Creation of Lolo WINNER & LOSER. Illustrations for calendars and agendas. +INFO
19
UP
AEROMAX. Mascota corporativa Corporate mascot | w21.aeromax.es
18
UP

OPEN BANK Creació de personatge corporatiu per a Open Bank. Després d'un llarg procés, finalment es van descartar totes les propostes. Llàstima, perquè n'hi havia algunes de molt bones, com el pingüí tribut a ACDC. Corporate character creation for Open Bank. After a long process all the proposals were finally downloaded. Too bad, because there were some very good ones, such as the penguin tribute to ACDC.
17
UP
TRUEQUE. Creació de Teo, Ona i Roi, personatges corporatius de la nova marca "Trueque. Expo, casa & salut". Direcció d´art i disseny de marca Big Things. Creation of Teo, Ona and Roi, corporate characters of the new brand "Trueque. Expo, casa & salut". Direction of art and design of Big Things brand.
16
UP
PUMPERS. Mascota corporativa. Proposta descartada. Direcció d'art Columna Colors.Corporate mascot. Discarded proposal. Art direction Columna Colors.
15
UP
RH Corporative Internationall. Creació de l'ambaixador de la marca en tot allò referent a la cura del medi ambient. (Projecte Planetlife). Direcció d'art Onda Media Plan. Creation of the brand ambassador in everything related to environmental care. (Planetlife project). Art direction Onda Media Plan.
14
UPSMY Hotel. Mascota infantil de la nova cadena hotelera SMY Hotels. Direcció d'art Big Things
Children's mascot of the new hotel chain SMY Hotels. Art direction Big Things
13
UP

Mascota corporativa per a multinacional que finalment i després d'un llarg procés de creació, per motius estratègics no veurà la llum. Corporate mascot for a multinational that finally and after a long process of creation, for strategic reasons will not see the light.

12
UP
El Capitán Derm Repel patrocinador oficial de la Cursa dels Mosquits. Una carrera popular por el Bages, un recorrido lleno de mosquitos hambrientos, 200 corredores dispuestos a dejarse la pielů ¡la ocasión perfecta para que nuestro Capitan Bloom Derm Repel hiciera su aparición como patrocinador oficial!!
11
UP
CONSUM. Creació de personatges per a packaging de cereals Consum. En col·laboració amb Essencial Producciones i Momentum. Creation of characters for Consum cereal packaging In collaboration with Essencial Producciones and Momentum.
10
UP


Personatge per identificar línia de producte. Proposta descartada. Marca de gran consum. Direcció d'art Columna Colors.
Character to identify product line. Discarded proposal. Big consumer brand. Art Direction Columna Colors.

09
UP


VENTA PEIO. Restyling mascota corporativa. Adreça d'art Artis. Reestyling corporate mascot Art
08
UP
La mascota es la forma más amable de presentar una marca, asociación o grupo de personas. Para representar una mascota publicitaria habitualmente se utilizan animales, personajes u objetos caricaturizados y animados. Mascota de Juanola.

LURBEL. Mascota corporativa. Corporate mascot
07
UP


URIACH
Disseny de mascota corporativa per a la comunicació interna de la marca farmacèutica i logotips+actings de les diferents àrees d'actuació. Corporate mascot design for internal communication of the pharmaceutical brand and logos + actings of the different areas of action.

06
UP
Mascota corporativa de E-On. TU ASISTENTE.
E-ON Companyia subministradora d'electricitat i gas. Electricity and gas supply company.
05
UP
DREAMLAND PARK Mascota corporativa y logo para parque infantil.
Corporate mascot and logo for playground. www.dreamlandpark.es
 
04
UP

 


GALLO. Personaje corporativo para nueva línea de producto. Ilustración vectorial. Dirección de arte Duplex Marketing. Corporate character for new product line. Vector illustration.
03
UP
SURT DE RECERCA PER CATALUNYA.CAT - IMAGEN GRÁFICA CAMPAÑA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ILUSTRACIÓN JUANMA GARCIA ESCOBAR.
VER SPOT
GENERALITAT DE CATALUNYA. Con la dirección de arte de la agencia de comunicación Wow Showroom Business hemos creado la imagen gráfica de la nueva campaña de la Generalidad impulsada por su Secretaría de Universidades e Investigación. Toda la información en el portal "surtderecercapercatalunya.cat" With the art direction of the communication agency Wow Showroom Business we have created the graphic image of the new campaign of the Generalitat promoted by its Secretariat of Universities and Research. All information on the portal "surtderecercapercatalunya.cat" (Go to investigate for Catalonia)
02
UP

GOMA ACADEMIA
www.academiagoma.com

01
UP

SUBMARINE AVENTURE atlantidasubmarine.com
00
UP
       
Mascotas corporativas. THE CORPORATE MASCOT CASA AMETLLER. Mascota corporativa. Propuesta descartada.
Mascotas corporativos para grandes compañías. Incasol | Diseño de las mascotas de campaña promocional.
PROTEGELOS-VIDEO COMPLETO BETTY MOVIL. Mascotas corporativos para grandes compañías. SORTBOX . Ilustración de mascotas corporativa. Mascota de actividades deportivas. Llama olímpica. Sport Box.

 

 

 

 

 

 

 

 

La mascota és la manera més amable de presentar una marca, associació o grup de persones. Per representar una mascota publicitària habitualment es fan servir animals, personatges o objectes caricaturitzats i animats.

The mascot is the kindest way to present a brand, association or group of people. To represent an advertising pet, animals, characters or caricatured and animated objects are usually used.

LA MASCOTA CORPORATIVA
Dissenyar un personatge que s'identifiqui amb una marca és un procés molt complex, perquè normalment opina molta gent i els feedbacks i processos de treball se solen allargar molt. Tot i així si et dediques a la il·lustració publicitària, l'encàrrec més xulo que pot caure és aquest. Aquí us mostro una selecció de coses que he fet, no hi són totes perquè algunes marques, per contracte t'impedeixen publicar, però n'és una bona mostra.
Hi ha estils molt diferents adaptats a les necessitats i el briefing de cada projecte, però en tots els casos s'ha buscat un personatge que representi la marca, i que creï un vincle entre el producte o el servei i el consumidor...
... vagi el que és una mascota publicitària. Algunes amb un look més cool i altres de més tendres en funció del target, sempre busquen potenciar la identitat corporativa de la marca i solen estar presents en gran part de la seva comunicació gràfica. En resum, aquest és un tema important i les grans marques els solen entendre així.


THE CORPORATE MASCOT
Designing a character that identifies with a brand is a very complex process, because usually people think and feedbacks and work processes are usually lengthened. Even if you dedicate yourself to advertising illustration, the coolest job you can get is this. Here I show you a selection of things I have done, they are not all because some brands, by contract, prevent you from publishing, but it is a good sample.
There are very different styles adapted to the needs and the briefing of each project, but in every case a character has been sought that represents the brand, and creates a link between the product or the service and the consumer ...
... go what is to become an advertising mascot. Some with a cooler look and others more tender depending on the target, always seek to enhance the corporate identity of the brand and are often present in much of their graphic communication. In short, this is an important issue and the big brands usually understand this.


EL PROCÉS DE TREBALL
El meu procés de treball sempre és el mateix. El client té una idea del que vol i exposa els imputs que té clars acompanyats normalment d'algunes referències gràfiques de personatges o mascotes que encaixarien.

THE WORK PROCESS
My work process is always the same. The client has an idea of ??what he wants and exposes the imputs that he has clear accompanied normally of some graphic references of personages or pets that would fit him.

El brief inicial no sol ser massa complex, encara que és habitual, que a mesura que avancem en el projecte es vagi complicant. El punt de partida podria ser una cosa així:

The initial brief is usually not too complex, although it is usual, that as we progress in the project is getting complicated. The starting point might look something like this:

 • Personatge aspiracional basat en un animal, preferiblement autòcton de la zona originària de la marca.
 • Fort i simpàtic.
 • Target entre 10 i 15 anys (consumidor objectiu del producte).
 • Utilitzeu colors corporatius de la marca.
 • Colors plans i acabat vectorial, per facilitar-ne la reproducció en diferents superfícies i formats.
 • An aspirational character based on an animal, preferably native to the original area of ??the mark.
 • Strong and friendly.
 • Target between 10 and 15 years (target consumer of the product).
 • Use corporate colors of the brand.
 • Flat colors and vector finishing, to facilitate its reproduction in different surfaces and formats.

Amb tota aquesta informació comença la part més divertida del projecte que és fer diferents propostes a llapis. De vegades en surten 5, de vegades 15. A partir d'aquí el client tria l'opció que més s'ajusta al que busca i es van polint els detalls: “Ulls més grans”, “que no es vegin les dents”, “més fort", "menys esbojarrat", etc... Així a poc a poc ens anirem apropant al que busca.

With all this information begins the most fun part of the project is to make different proposals in pencil. Sometimes they leave 5, sometimes 15. From here, the client chooses the option that best fits the search and polishes the details: "Bigger eyes", "not to see teeth", "more Fags "," less crazy ", etc ... So gradually we will get closer to what you are looking for.

Un cop tinguem l'esbós a provat passarem a color i farem els actings (posicions alternatives) que haguem pactat prèviament.

Once we have the sketch to prove we will pass to color and perform the actings (alternative positions) that we have previously agreed.

Sobre timming, la meva resposta a les peticions són ràpides Els temps molt aproximats, depenent de càrrega de treball i altres factors serien:

 • Realització d'esbossos a llapis a partir del brefing del client: 1-2 dies
 • Canvis a partir del feedback: 1 dia.
 • Art final a color + actings: 1-2 dies

About timming , my response to requests are fast Very close times, depending on workload and other factors would be:

 • Making sketches in pencil from customer brefing: 1-2 days
 • Adjustments from the feedbakc: 1 day.
 • Artwork by color + actings: 1-2 days

No obstant això els feedbacks del client solen alentir moltíssims el procés, convertint aquests 3-5 dies, de vegades en mesos. Com explicava al principi, normalment són decisions on hi intervenen molts departaments i opinen moltes persones.

However the customer feedbacks usually slow down the process, turning these 3-5 days, sometimes months. As I explained at the beginning, they are usually decisions where many departments are involved and many people think.

Finalment només quedaria parlar del pressupost que seria molt variable, i dependria d'un munt de factors com:

 • Marca. Fonamental valorar la potència de la marca, ja que això ens marcarà el recorregut del personatge i la difusió.
 • Complexitat tècnica.
 • Cessió de drets (total, zona geogràfica, tv...)
 • Timming (urgència), actings a realitzar, etc.

Finally, I would just talk about the budget that would be very variable, and depend on a lot of factors like:

 • Brand. It is fundamental to appreciate the power of the brand, since that will mark the course of the character and its dissemination.
 • Technical complexity.
 • Assignment of rights (total, geographic area, tv ...)
 • Timming (urgency) , actings to perform, etc ...

 

EL DISFRESSA

 

Un cop finalitzat el procés de creació de la mascota hi ha vegades que la marca vol tenir-lo físicament i crear el que seria un corpori. En el procés de fabricació de la disfressa la meva col·laboració com a il·lustrador serà la de facilitar totes les vistes i posicions necessàries (frontal, perfils, del darrere...) perquè els artistes d'Alive! la fabriquin. A partir d'aquí, la relació del client ja serà directament amb ells.

.

Once the process of creating the pet is completed, there are times when the brand wants to have it physically and create what would be a corporeal. In the process of making the disguise my collaboration as an illustrator will be to provide all the necessary views and positions (front, profiles, rear ...) so that the artists of Alive! They manufacture it. From here the customer relationship will already be directly with them.