Volver a la página de início. Juanma García Escobar.Ilustrador de Barcelona.
HOME PUBLI EDITORIAL ANIMACIO CLIENTS
  MASCOTES FOTO
PACKAGING
ISTOCK
Juanma García Escobar. Il.lustració & Motion graphic Illustration & Motion graphic
Barcelona (Spain) | 656 30 09 09 | Email: info@juanma.es | Skype: juanmagarcia30
MAIL

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
31
MASCOTAS
MASCOTS
UP
OPEN BANK Creació de personatge corporatiu per a Open Bank. Després d'un llarg procés finalment es van descartar totes les propostes. Llàstima, perquè hi havia algunes molt bones, com el pingüí tribut a ACDC.
Corporate character creation for Open Bank. After a long process all the proposals were finally downloaded. Too bad, because there were some very good ones, such as the penguin tribute to ACDC.
30
MASCOTAS
MASCOTS
UP
TRUEQUE. Creació de Teo, Ona i Roi, personatges corporatius de la nova marca "Trueque. Expo, casa i salut". Direcció d'art i disseny de marca Big Things.
Creation of Teo, Ona and Roi, corporate characters of the new brand "Trueque. Expo, casa & salut". Direction of art and design of Big Things brand.
29
MASCOTAS
MASCOTS
UP

RH Corporative Internationall. Creació de l'ambaixador de la marca a tot el referent a la cura de l'entorn. (Projecte Planetlife). Direcció d'art Onda Media Plan.
Creation of the brand ambassador in everything related to environmental care. (Planetlife project). Art direction Onda Media Plan.

28
MASCOTAS
MASCOTS
UPSMY Hotel.
Mascota infantil de la nova cadena hotelera SMY Hotels. Direcció d'art Big Things
Children's mascot of the new hotel chain SMY Hotels. Art direction Big Things
27
MASCOTAS
MASCOTS
UP
Mascota corporativa per multinacional que finalment i després d'un llarg procés de creació, per motius estratègics no veurà la llum.
26
MASCOTAS
MASCOTS
UP
El Capitán Derm Repel patrocinador oficial de la Cursa dels Mosquits. Una carrera popular por el Bages, un recorrido lleno de mosquitos hambrientos, 200 corredores dispuestos a dejarse la pielů ¡la ocasión perfecta para que nuestro Capitan Bloom Derm Repel hiciera su aparición como patrocinador oficial!!
25
MASCOTES
MASCOTS
UP
CONSUM. Creació de personatges per a packaging de cereals Consum. Col·laboració amb Essencial Produccions i Momentum.Creation of characters for Consum cereal packaging In collaboration with Essencial Producciones and Momentum.
24
MASCOTES
MASCOTS
UP

 

VODAFONE Personatge corporatiu de Vodafone per comunicació interna. Direcció d'art Arnold Madrid.

Corporate character of Vodafone for internal communication. Art direction Arnold Madrid

23
MASCOTES
MASCOTS
UP
Ilustrador de Mascotas corporativas

 


Camiseta de personajes mascotas de grandes marcas

En este spot tan chulo, yo no he participado. Independientemente de que la adaptación en 3d que aparece se ha distanciado bastante del personaje original que diseñé, me apetecía mostrarlo

isalud.com Dr.I mascota corporativa de www.isalud.com. Direcció d'art Morillas.
isalud.com Dr.I Corporate mascot of www.isalud.com. Art direction Morillas.

Camisetas para mascotas corporativas de marcas de gran consumo
22
MASCOTES
MASCOTS
UP

BROKER DENTAL Mascota corporativa per a Broker Dental. Proveïdor de productes per a clíniques dentals www.brokerdental.es. Direcció d'arte Odisea Barcelona.
Corporate mascot for Dental Broker. Product provider for dental clinics www.brokerdental.es. Art direction Odisea Barcelona.
21
MASCOTES
MASCOTS
UP


Personatge per identificar línia de producte. Proposta descartada. Marca de gran consum. Direcció d'Art Columna Colors.
Character to identify product line. Discarded proposal. Big consumer brand. Art Direction Columna Colors.
20
MASCOTES
MASCOTS
UP
Aquabona| Presentación de la familia Aquabona. Los protagonistas de la nueva campaña de la marca de agua de Coca-Cola. www.aquapedia.es |
AQUABONA. Personatges corporatius Corporate characters.

MANTELES DE COCINA AQUABONA

AQUABONA

Aquabona | Marca de agua de Coca-Cola.Creación de personajes para realizar comunicación a través de las etiquetas de las botellas de 1'5 y 10 Lts. Gráficas para blisters y PLV.
Aquabona | Marca de agua de Coca-Cola.Creación de personajes para realizar comunicación a través de las etiquetas de las botellas de 1'5 y 10 Lts. Gráficas para blisters y PLV.

AQUABONA. Personajes corporativos Corporate characters.

AQUABONA. Descobreix L'AMPOLLA D'AIGUA QUE NO RODA PERL A NEVERA / Descubre la BOTELLA DE AGUA QUE NO RUEDA POR LA NEVERA
Juanma García Escobar. Ilustrador de Barcelona. WEB AQUABONA
AQUABONA AQUABONA. Soc L'alegria de LA PORTA. DE LA PORTA DE LA TEVA NEVERA. Soy la alegría de la PUERTA. DE LA PUERTA DE TU NEVERA.
19
MASCOTES
MASCOTS
UP


PROCELI Nova mascota de la línia infantil de Proceli www.proceli.com.El personatge forma part de la nova imatge corporativa de la marca, portada a terme per Carre Noir Barcelona New corporate mascot of the Proceli children's line (www.proceli.com). The character is part of the brand's new corporate image, carried out by Carre Noir Barcelona

18
MASCOTES
MASCOTS
UP
Mascotas corporativas - mascotas - publicitarias - personajes de marca - mascotas de olimpiadas - mascotas de mundiales - mascotas comerciales - mascotas de eventos - mascotas de multinacionales

La mascota es la forma más amable de presentar una marca, asociación o grupo de personas. Para representar una mascota publicitaria habitualmente se utilizan animales, personajes u objetos caricaturizados y animados. Mascota de Juanola.
JUANOLA. Mascota corporativa de línia de producte infantil. Corporate mascot of children's product line
17
MASCOTES
MASCOTS
UP


VENTA PEIO. Reestyling mascota corporativa. Direcció d'arte Artis. Reestyling corporate mascot Art Direction Artis

16
MASCOTES
MASCOTS
UP
La mascota es la forma más amable de presentar una marca, asociación o grupo de personas. Para representar una mascota publicitaria habitualmente se utilizan animales, personajes u objetos caricaturizados y animados. Mascota de Juanola.

LURBEL. Mascota corporativa. Corporate mascot of Lurbel.
15
MASCOTES
MASCOTS
UP

 
URIACH Disseny de mascota corporativa per comunicació interna de la marca farmacèutica i logotips + actings de les diferents àrees d'actuació. Corporate mascot design for internal communication of the pharmaceutical brand and logos + actings of the different areas of action.+info
14
MASCOTES
MASCOTS
UP
Mascota corporativa de E-On. TU ASISTENTE.
E-ON Companyia subministradora d'electricitat i gas. Electricity and gas supply company.
Vídeo de presentación
13
MASCOTES
MASCOTS
UP
DREAMLAND PARK Mascota corporativa i logotip per a parc infantil. Corporate mascot and logo for playground.
www.dreamlandpark.es
12
MASCOTES
MASCOTS
UP

GALLO. Personatge corporatiu per a nova línia de producte. Il.lustració vectorial. Direcció d'art Duplex Marketing.
Corporate character for new product line. Vector illustration. Art direction Duplex Marketing.
11
MASCOTES
MASCOTS
UP
SURT DE RECERCA PER CATALUNYA.CAT - IMAGEN GRÁFICA CAMPAÑA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ILUSTRACIÓN JUANMA GARCIA ESCOBAR.Vídeo presentación de la campaña GENERALITAT DE CATALUNYA. Amb la direcció d'art de l'agència de comunicació Wow Showroom Business hem creat la imatge gràfica de la nova campanya de la Generalitat impulsada per la seva Secretaria d'Universitats i Recerca. Tota la informació al portal "surtderecercapercatalunya.cat" With the art direction of the communication agency Wow Showroom Business we have created the graphic image of the new campaign of the Generalitat promoted by its Secretariat of Universities and Research. All information on the portal "surtderecercapercatalunya.cat" (Go to investigate for Catalonia)
VER SPOT
10
MASCOTES
MASCOTS
UP
barbarroja.com Lloguer d'embarcacions sense titulació a Menorca. Imatge i personatges corporatiusBoat rental without qualification in Menorca. Image and corporate characters.
09
MASCOTES
MASCOTS
UP

08
MASCOTES
MASCOTS
UP

SUBMARINE AVENTURE atlantidasubmarine.com
 
07
MASCOTES
MASCOTS
UP


A vegades les multinacionals fan coses molt rares. Després de llargs processos de treball i molts canvis ajustos, de cop i volta canvien d'opinió i decideixen no utilitzar un treball acabat i entregat. Atès que el client finalment va decidir no publicar el treball les il·lustracions estaran a la venda en istock.

Sometimes multinationals do very strange things. After long work processes and many changes adjustments, they suddenly change their minds and decide not to use a finished and delivered work. Since the client finally decided not to publish the work the illustrations will be for sale in istock.
06
MASCOTES
MASCOTS
UP

ORBIT

05
MASCOTES
MASCOTS
UP
04
MASCOTES
MASCOTS
UP
CASA AMETLLER. Mascota corporativa. Propuesta descartada.
03
MASCOTES
MASCOTS
UP
Mascotas corporativas. THE CORPORATE MASCOT
Incasol | Diseño de las mascotas de campaña promocional.
02
MASCOTES
MASCOTS
UP
BETTY MOVIL. Mascotas corporativos para grandes compañías.
SORTBOX . Ilustración de mascotas corporativa. Mascota de actividades deportivas. Llama olímpica. Sport Box.
Mascotas corporativos para grandes compañías.
01
MASCOTES
MASCOTS
UP

CENTRO COMERCIAL |

00
MASCOTES
MASCOTS
UP
Ver animación completa

 

La mascota és la forma més amable de presentar una marca, associació o grup de persones. Per representar una mascota publicitària habitualment s'utilitzen animals, personatges o objectes caricaturitzats i animats.

The mascot is the kindest way to present a brand, association or group of people. To represent an advertising pet, animals, characters or caricatured and animated objects are usually used.

LA MASCOTA CORPORATIVA
El dissenyar un personatge que s'identifiqui amb una marca és un procés molt complex, perquè normalment opina molta gent i els feedbacks i processos de treball se solen allargar molt. Tot i així si et dediques a la il·lustració publicitària, l'encàrrec més xulo que et pot caure és aquest. Aquí us mostro una selecció de coses que he fet, no estan totes perquè algunes marques, per contracte t'impedeixen publicar, però és una bona mostra.
Hi ha estils molt diferents adaptats a les necessitats i el briefing de cada projecte, però en tots els casos s'ha buscat un personatge que representi a la marca, i que creï un vincle entre el producte o el servei i el consumidor ...
... vaja el que ve a ser una mascota publicitària. Algunes amb un look més cool i altres més tendres en funció del target, sempre busquen potenciar la identitat corporativa de la marca i solen estar presents en gran part de la seva comunicació gràfica. En resum, aquest és un tema important i les grans marques els solen entendre així.


THE CORPORATE MASCOT
Designing a character that identifies with a brand is a very complex process, because usually people think and feedbacks and work processes are usually lengthened. Even if you dedicate yourself to advertising illustration, the coolest job you can get is this. Here I show you a selection of things I have done, they are not all because some brands, by contract, prevent you from publishing, but it is a good sample.
There are very different styles adapted to the needs and the briefing of each project, but in every case a character has been sought that represents the brand, and creates a link between the product or the service and the consumer ...
... go what is to become an advertising mascot. Some with a cooler look and others more tender depending on the target, always seek to enhance the corporate identity of the brand and are often present in much of their graphic communication. In short, this is an important issue and the big brands usually understand this.


EL PROCÉS DE TREBALL
El meu procés de treball sempre és el mateix. El client té una idea del que vol i exposa els imputs que té clars acompanyats normalment d'algunes referències gràfiques de personatges o mascotes que li encaixarien.

THE WORK PROCESS
My work process is always the same. The client has an idea of ??what he wants and exposes the imputs that he has clear accompanied normally of some graphic references of personages or pets that would fit him.

El brief inicial no sol ser massa complex, tot i que és habitual, que a mesura que avancem en el projecte es vagi complicant. El punt de partida podria ser alguna cosa així:

The initial brief is usually not too complex, although it is usual, that as we progress in the project is getting complicated. The starting point might look something like this:

 • Personatge aspiracional basat en una animal, preferiblement autòcton de la zona originària de la marca.
 • Fort i simpàtic.
 • Target entre 10 i 15 anys (consumidor objectiu del producte).
 • Utilitzar colors corporatius de la marca.
 • Colors plans i acabat vectorial, per facilitar la seva reproducció en diferents superfícies i formats.
 • An aspirational character based on an animal, preferably native to the original area of ??the mark.
 • Strong and friendly.
 • Target between 10 and 15 years (target consumer of the product).
 • Use corporate colors of the brand.
 • Flat colors and vector finishing, to facilitate its reproduction in different surfaces and formats.

Amb tota aquesta informació comença la part més divertida del projecte que és el de fer diferents propostes a llapis. De vegades surten 5, de vegades 15. A partir d'aquí el client tria l'opció que més s'ajusta al que busca i es van polint els detalls: "Ulls més grans", "que no es vegin les dents", "més catxes "," menys esbojarrat ", etc ... Així poc a poc ens anirem apropant al que busca.

With all this information begins the most fun part of the project is to make different proposals in pencil. Sometimes they leave 5, sometimes 15. From here, the client chooses the option that best fits the search and polishes the details: "Bigger eyes", "not to see teeth", "more Fags "," less crazy ", etc ... So gradually we will get closer to what you are looking for.

Un cop tinguem l'esbós a provat passarem a color i realitzarem els actings (posicions alternatives) que hàgim pactat prèviament.

Once we have the sketch to prove we will pass to color and perform the actings (alternative positions) that we have previously agreed.

Sobre timming, la meva resposta a les peticions són ràpides Els temps molt aproximats, depenent de càrrega de treball i altres factors serien:

 • Realització d'esbossos a llapis a partir del briefing del client: 1-2 dias
 • Ajustos a partir del feedback: 1 dia.
 • Art final a color + actings: 1-2 dies

About timming , my response to requests are fast Very close times, depending on workload and other factors would be:

 • Making sketches in pencil from customer brefing: 1-2 days
 • Adjustments from the feedbakc: 1 day.
 • Artwork by color + actings: 1-2 days

No obstant això els feedbacks del client solen alentir moltíssims el procés, convertint aquests 3-5 dies, de vegades en mesos. Com explicava al principi, normalment són decisions on intervenen molts departaments i opinen moltes persones.

However the customer feedbacks usually slow down the process, turning these 3-5 days, sometimes months. As I explained at the beginning, they are usually decisions where many departments are involved and many people think.

Finalment, només quedaria parlar del pressupost que seria molt variable, i dependria d'un munt de factors com:

 • Marca. Fonamental valorar la potència de la marca, ja que això ens marcarà el recorregut del personatge i la seva difusió.
 • Complexitat tècnica.
 • Cessió de drets (total, zona geogràfica, TV ...)
 • Timming (urgència), actings a realitzar, etc ...

Finally, I would just talk about the budget that would be very variable, and depend on a lot of factors like:

 • Brand. It is fundamental to appreciate the power of the brand, since that will mark the course of the character and its dissemination.
 • Technical complexity.
 • Assignment of rights (total, geographic area, tv ...)
 • Timming (urgency) , actings to perform, etc ...

 

EL CORPÓREO

Un cop finalitzat el procés de creació de la mascota hi ha vegades en què la marca vol tenir-lo físicament i crear el que seria un corpori. Aquí entraria en joc ALIVE !, la qual posíblemente és la millor empresa d'Espanya especialitzada en la fabricació de mascotes. En el procés de fabricació de la disfressa la meva col·laboració com a il·lustrador serà la de facilitar totes les vistes i posicions necessàries (frontal, perfils, darrere ...) perquè els artistes de Alive! la fabriquin. A partir d'aquí la relació del client ja serà directament amb ells.

Once the process of creating the pet is completed, there are times when the brand wants to have it physically and create what would be a corporeal. Here comes ALIVE! , Which is arguably the best company in Spain specialized in the manufacture of pets. In the process of making the disguise my collaboration as an illustrator will be to provide all the necessary views and positions (front, profiles, rear ...) so that the artists of Alive! They manufacture it. From here the customer relationship will already be directly with them.