JUANMA GARCÍA ESCOBAR, ILUSTRADOR. ILUSTRATUM STUDIO S.L.

 

 

ISALUD. Dr.I

  • isalud.com Dr.I mascota corporativa de www.isalud.com. Creación del personaje original que posteriormente evolucionó a un 3D. Dirección creativa Morillas.
  • Dr.I mascota corporativa de www.isalud.com. Creació del personatge original que posteriorment va evolucionar a un 3D. Direcció creativa Morillas
  • Dr.I Corporate mascot,Creation of the original character that later evolved to a 3D. Creative direction Morillas.

Ilustratum Studio SL | Juanma García Escobar | Ilustración & Animación 2D | Illustration & 2D Animation | Barcelona (Spain) | 656 30 09 09 | info@juanma.es
Última actualización 13.08.2023 ILUSTRATUM STUDIO, S.L. | JUAN MANUEL GARCÍA ESCOBAR juanma.es | juanmagarcia.net | juanmagarcia.cat | ilustrador.eu | mascotaspublicitarias.eu | ilustratum.com | Política Privacidad | Aviso legal